top of page

Όροι & Προϋποθέσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ιστότοπος Aegean Innovation Network είναι δημιουργία και κτήμα της ατομικής επιχείρησης “Δημήτριος Πρωτούλης” που εδρεύει Χριστόφορου Μυτιληναίου 1 στη Μυτιλήνη
Ο κάτοχος του δικτυακού τόπου, προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου καλείται να τους διαβάσει προσεκτικά και εφόσον τους αποδεχτεί πλήρως, τότε και μόνον τότε να προβεί σε επίσκεψη και χρήση των υπηρεσιών του.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

 • Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχει η ιστοσελίδα είναι ορθά και πλήρη. Δεδομένης όμως της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθυνόμαστε για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

 • Σε καμία περίπτωση ο ιστότπος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη και την χρήση ή μη του διαδικτυακού τόπου ή και την αδυναμία παροχής υπηρεσιών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 • Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου ο δικτυακός τόπος να είναι ασφαλής για τους χρήστες αλλά δεν εγγυόμαστε ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία σε αυτόν είναι ελεύθερα από επιβλαβείς ιούς. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη να εφαρμόζει αντι-μολυσματικό λογισμικό και να διασφαλίζει τις πληροφορίες και το σύστημα του.

 • Ο κάτοχος του δικτυακού τόπου δεν φέρει καμμία ευθύνη για το περιεχόμενο sites τρίτων που συνδέονται με υπερσυνδέσμους (links).

 • Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να μεταβάλλει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

 • Οι χρήστες αποδέχονται ότι θα κάνουν σύννομη χρήση του ιστοτόπου. Συνεπώς συμφωνούν ότι δεν θα τον χρησιμοποιούν για μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου παράνομου, αντίθετου στα χρηστά ήθη ή περιεχομένου απειλητικού, προσβλητικού, συκοφαντικού, δυνητικού να βλάψει το απόρρητο ή την ιδιωτική ζωή τρίτου.

 • Η χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη -πελάτη. Ουδεμία ευθύνη φέρει ο διαδικτυακός τόπος ούτε οι συνεργαζόμενοι με αυτόν, για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών και υπηρεσιών που πήρε από τον ιστότοπο και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τυχόν καθυστερήσεις, ζημίες ή βλάβες σε προσωπικές ή επαγγελματικές υποθέσεις του χρήστη-πελάτη.


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 • Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (κείμενα, εικόνες, βίντεο κλπ) και των Υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου , προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

 • Τα ονόματα, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τον ιστότοπό μας ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 • Τυχόν αναπαραγωγή και χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής μας άδειας


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472/1997 όπως αυτός σήμερα ισχύει, Π.δ. 207/1998, Π.δ. 79/2000 και αρ. 8 Ν. 2819/2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ). Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει ο δικτυακός τόπος είναι τα ακόλουθα: Όνομα, Επίθετο, Τηλέφωνο, e-mail.

 • Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του δικτυακού τόπου ή να χρησιμοποιήσει τις φόρμες επικοινωνίας / παραγγελίας, συμφωνεί να  παρέχει αληθείς και έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες αρχές)

 • Διατηρούμε αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με την εταιρεία με email στην διεύθυνση info@unuzualstore.com και να ζητήσει τη διαγραφή ή αλλαγή τους.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ο ιστότοπος έχει υιοθετήσει διαδικασίες που προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα μας και προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση και αλλαγή ή καταστροφή.

ΤΙΜΕΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

 • Οι τιμές αναγράφονται σε ευρώ και σε αυτές συμπεριλαμβάνεται ο ισχύων ΦΠΑ. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται τα μεταφορικά κόστη, ούτε τυχόν φόροι, δασμοί ή τέλη, τα οποία μπορεί να ισχύουν στον τόπο αποστολής, για την πληρωμή των οποίων ευθύνεται ο παραλήπτης.

 • Ο ιστότοπος μπορεί να μεταβάλλει τις τιμές των υπηρεσιών ή προϊόντων όπως αυτές διαμορφώνονται καθημερινά βάσει των τιμοκαταλόγων των προμηθευτών, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού τόπου.

 • Όλες οι παραγγελίες συνοδεύονται από τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης όπου αναγράφονται οι υπηρεσίες, τα προϊόντα, οι ποσότητες και όλες οι χρεώσεις αναλυτικά (ΦΠΑ, τυχόν ειδικοί φόροι, έξοδα αποστολής κλπ). Το τιμολόγιο ή η απόδειξη λιανικής μπορούν να αποσταλούν στον παραγγελιοδότη μέσω email  ή ταχυδρομείου.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

 • Τα προϊόντα παραδίδονται κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη και με χρέωση δική του, με κούριερ της επιλογής του ή με μεταφορική εταιρεία και παραδίδονται στην έδρα της μεταφορικής στον τόπο προορισμού.

 • Οι εκτιμώμενοι χρόνοι παράδοσης δεν ισχύουν σε απρόβλεπτες ή έκτακτες καταστάσεις που είναι πέραν από τον έλεγχό μας (ενδεικτικά, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ)


 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

 • Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μπορεί να προσφέρονται δωρεάν ή να είναι εδικού τύπου, οπότε θα ονομάζονται καταλλήλως (πχ premium. plus, extra κλπ) και τότε θα απαιτείται η προπληρωμή τους από τον χρήστη - καταναλωτή, σε κόστος που αναφέρεται είτε στον ιστότοπο είτε σε έντυπη προσφορά είτε σε ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail, Messenger κλπ)

 • Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών εξαρτάται κάθε φορά από την ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των παρόχων που μεσολαβούν (πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος, πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου, πάροχος βιντεο=συνομιλίας, πάροχος social media κλπ). Για τυχόν προβλήματα, βλάβες, διακοπές ενός ή περισσότερων παρόχων, ο ιστότοπος δεν φέρει καμμία ευθύνη

 • Θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για παροχή των υπηρεσιών στην ημερομηνία και ώρα που έχει ανακοινωθεί. Αν για οποιαδήποτε λόγο αυτό δεν καθίσταται δυνατό, οι υπηρεσίες θα προσφερθούν το συντομότερο δυνατόν. Ο πελάτης - χρήστης δεν δικαιούται να ζητήσει κανενός είδους αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

 • Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης: Ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την επιχείρηση

 • Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων:  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας ή σε περίπτωση που η ίδια η επιχείρησή μας παρέχει απευθείας την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν τα ακόλουθα:Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής ή επισκευή η αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη.

 • Επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Τα έξοδα αποστολής  βαρύνουν τον ιστότοπο

 • Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα επιστροφής εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης (όταν πρόκειται για προϊόντα) Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, το Ηλεκτρονικό Κατάστημα υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε επτά (7) μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.

 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή ο ιστότοπος έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

 • Διαδικασία επιστροφής Τα επιστρεφόμενα προϊόντα, επιστρέφονται στην έδρα του ιστοτόπου ή σε τρίτη διεύθυνση που θα υποδειχθεί από τον ιστότοπο (με το ίδιο μεταφορικό κόστος για τον πελάτη)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή των χρημάτων  που πλήρωσε, εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης στον λογαριασμό του ιστότοπου


ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

 • Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε  μονομερώς τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ιστοτόπου, σύμφωνα με τις ανάγκες μας και τα συναλλακτικά ήθη.

 • Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επισκεπτών / χρηστών μας. Εν τούτοις δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα ανθρώπινου λάθους, προβλήματος σε λογισμικό ή σε μηχάνημα ή σε οποιαδήποτε άλλο μέσο δικό μας ή συνεργάτη μας,  το οποίο θα προκαλέσει κάποιο πρόβλημα στην παρεχόμενη υπηρεσία ή προϊόν.

 • Γενικά, τυχόν προκύπτουσες διαφορές, θα γίνεται ειλικρινής προσπάθεια και από τα δύο μέρη να επιλύονται με βάση τη καλή θέληση. Εάν παρόλα αυτά κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, αρμόδια δικαστήρια είναι τα Δικαστήρια της πόλης που εδρεύει ο ιστότοπός μας

bottom of page