top of page

 ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

Ενισχύστε με τους απαραίτητους πόρους το οικοσύστημα ως:

 1. Χορηγοί

 2. Business Angels

1-Χορηγοί

Ιστορικό

Στη χώρα μας υπάρχει μια δυνατή παράδοση  με Έλληνες που προσέφεραν δωρεές στον τόπο γέννησής τους ή και γενικότερα στην πατρίδα. Εκτός από του γνωστούς εθνικούς ευεργέτες όπως ο Γεώργιος Αβέρωφ και ο  Κωνσταντίνος Ζάππας, αξίζει να αναφέρουμε τους τοπικούς ευεργέτες:

Στη Λέσβο  οι Μυτιληνιοί   Σοφοκλής Κ. Βουρνάζος Γεώργιος Βοστάνης, Νικόλαος Μητρέλιας, Βασίλειος Καμπάς, Εριφύλη και  Θρασύβουλος Αρχοντόπουλος, οι Πλωμαρίτες Ιωάννης Αθανασιάδης, Εμμανουήλ Α. Ξυπτεράς, Γεώργιος Μ. Τραγάκης, Αδελφοί Παπαγεωργίου, ο Τριγωνιάτης Ιωάννης Κουτσουρίδης   ο εκ Νάπης Θανάσης Παλαιολόγος και πολλοί άλλοι

Σήμερα

Στη σύγχρονοι εποχή έχει καθιερωθεί ο όρος Χορηγοί (ενίοτε Δωρητές) και αναφέρεται σε κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς που καλύπτουν επώνυμα κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες στους τομείς της παιδείας, του πολιτισμού, της υγείας αλλά και άλλους, συνήθως στο πλαίσιο μιας γενικότερης πολιτικής "Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης" , που συνδέεται θετικά με το γενικότερο επιχειρηματικό προφίλ 

 

Τομείς

Η δράση μας ξεκινάει "από τα κάτω" για  να καλύψει ένα μεγάλο κενό της πολιτείας και για να έχει άμεσα και ουσιαστικά αποτελέσματα έχει ανάγκη την πολύπλευρη στήριξη όλων όσων έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τη μικρή ή μεγαλύτερη χορηγία τους. Οι κατηγορίες είναι οι εξής:

 

Ανταποδοτικά Οφέλη 

 • Αναφορά σε κάθε έντυπο και ηλεκτρονικό μέσο στον Χορηγό (με επωνυμία και λογότυπο). Ειδικές εκτενείς αναφορές (άρθρο, συνέντευξη κλπ) στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 • Δημόσια αναγνώριση της προσφοράς μέσω τιμητικής βράβευσης σε ειδική ετήσια τελετή 

 • Πολύτιμη εμπειρία κοινωνικής προσφοράς στον τόπο

 

2-Aegean Business Angels

Υπάρχει ένα μεγάλο ανεκμετάλλευτο δυναμικό από επιτυχημένους επιχειρηματίες που κατάγονται από τα νησιά μας και διαπρέπουν στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας ή στο εξωτερικό. Θα μπορούσαν (αντί τη κλασσική επένδυση -αγορά ακινήτου) να κάνουν μία επιχειρηματική επένδυση στον τόπο τους, συμμετέχοντας σε κάποιες καινοτόμες επιχειρήσεις.

Για τον σκοπό αυτό σχεδιάζεται μία καμπάνια ενημέρωσης των δυνατοτήτων και προοπτικών της αγοράς ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι και να μπορούν να υλοποιήσουν αξιόλογες επενδύσεις με καλές προοπτικές

 

Τομείς:

Η παράθεση είναι ενδεικτική καθότι στη σύγχρονη εποχή οι τομείς αλληλοσυνδέονται  μεταξύ τους και εξυπακούεται ότι ενυπάρχουν ως συστατικά στοιχεία οι τεχνολογικές εξελίξεις (ΑΙ, ΙοΤ, smart cities, ρομποτική κλπ)

 • αγροδιατροφικός

 • κυκλική οικονομία, περιβάλλον

 • πολιτισμός, τουρισμός

Τι κερδίζετε:

 • Επένδυση σε καινοτόμους δυναμικούς κλάδους με αξιόλογες προοπτικές

 • Πολύτιμη εμπειρία προσφοράς στην οικονομική του ανάκαμψη του τόπου

 • Γνωριμία με ενδιαφέροντες και δυναμικούς ανθρώπους και την ικανοποίηση ότι συμβάλετε στηρίζοντας ενεργά τις επιχειρηματικές τους προσπάθειές

 • Δημόσια αναγνώριση της προσφοράς σας μέσω τιμητικής βράβευσης σε ειδική ετήσια τελετή 

 

Business Angels
bottom of page