Οι Δράσεις μας

Συμμετέχουμε ενεργά από το 2005 μαζί με επιστήμονες και έμπειρους συνεργάτες στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση μιάς σειράς από καινοτόμα Εθνικά και Ευρωπαϊκά και Προγράμματα στους τομείς της διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Επίσης έχουμε πάρει πρωτοβουλίες μαζί με άλλους ενεργούς πολίτες υλοποιώντας κοινωνικές δράσεις και πολιτιστικές παρεμβάσεις

Ενδιαφέρεστε

να συμμετάσχετε σε κάποια ανοιχτή δράση;

AID.jpg

AEGEAN INNOVATION DAYS

Νέο Έργο!

Τριήμερο  επιχειρηματικής & τεχνολογικής καινοτομίας 

Διοργάνωση τριήμερου επιχειρηματικής και τεχνολογικής καινοτομίας στη Λέσβο τέλος Άνοιξης ή  αρχές Φθινοπώρου.  Κύριοι στόχοι,  το κλείσιμο του επιχειρηματικού και τεχνολογικού χάσματος με τα μεγάλα αστικά κέντρα  και η ενδυνάμωση της εξωστρέφειας και της καινοτομίας των τοπικών επιχειρήσεων

Παράλληλες εκδηλώσεις ανάδειξης καινοτόμων κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων

Συμμετοχή: σχεδιασμός

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ.jpg

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Νέο Έργο!

Η ψηφιακή παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης περιλαμβάνει στην δωρεάν έκδοσή της Ειδήσεις και εκδηλώσεις, Εκκολαπτήριο καινοτόμων ιδεών, παρακολούθηση της εξέλιξης νέων Έργων, ψηφιακή Βιβλιοθήκη, Κατάλογος καινοτόμων φορέων. Με ανάλογη χρέωση προσφέρονται εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης επιπέδου Pre-Incubator και Pre-Accelerator

Σε δεύτερη φάση θα προσφέρονται και Υπηρεσίες Φιλοξενίας σε κτιριακό συγκρότημα

Συμμετοχή: πρωτοβουλία και υλοποίηση

NGP.jpg

NEW GOLDEN PAGES

Νέο Έργο!

Μοναδικός σε ποιότητα πληροφοριών και σε εμφάνιση, online Κατάλογος των επιχειρήσεων της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  (ανά νησί και κλάδο δραστηριότητας, Ελληνικά-Αγγλικά), όπου εκτός της σύντομης περιγραφής της επιχείρησης, ονοματεπώνυμα υπευθύνων, των στοιχείων επικοινωνίας και της διαδικτυακής παρουσίας, αποτυπώνονται ποιοτικά χαρακτηριστικά (πιστοποιήσεις, βραβεύσεις κλπ)

Συμμετοχή: πρωτοβουλία και υλοποίηση

Open Coffee.jpg

OPEN COFFEE MYTILENE

Ενεργό

Πρωτοβουλία που υλοποιεί ανοιχτές παρουσιάσεις καινοτόμων υπηρεσιών, προϊόντων και επιχειρηματικών ιδεών με σκοπό τη δικτύωση και τη συνεργασία. Εμπνεύστηκε από την ομώνυμη πρωτοβουλία του Saul Klein στο Λονδίνο και τις αντίστοιχες κινήσεις που ακολούθησαν σε όλες τις μεγάλες πόλεις τη χώρας. Οι συζητήσεις γίνονται σε ένα φιλικό, ανεπίσημο κλίμα με σύντομες παρουσιάσεις 5-6 καλεσμένων τη φορά και την ενεργή συμμετοχή των παρευρισκομένων. Ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2011. Επαναδραστηριοποιήθκε το 2019 και έκτοτε συνεχίζει κάθε 2 μήνες περίπου, κυρίως σε καφέ της πόλης. Κατά τη διάρκεια του κορονοϊού οι συζητήσεις γίνονται διαδικτυακά μέσω Skype ή Ζoom

Συμμετοχή: πρωτοβουλία και υλοποίηση

Pharos.jpg

PHAROS4MPAs

Ολοκληρώνεται

Γαλάζια οικονομία και προστασία της θάλασσας: Διαφύλαξη της Μεσογείου και των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών. Μεταξύ των παραδοτέων, πιλοτική εφαρμογή στις Ιχθυοκαλλιέργειες Λέσβου

Εταίροι: Περιφέρεια Β.Αιγαίου, WWF Γαλλίας και  Δημόσιοι φορείς από Ιταλία, Σλοβενία, Ισπανία, Αλβανία

Π/Υ 1,1εκ €, υλοποίηση 2018-2020 

Συμμετοχή: υλοποίηση συντονισμού του έργου για λογαριασμό της Περιφέρειας Β.Αιγαίου έως 9/2019

Αγροταυτότητα.jpg

ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ολοκληρώνεται

Ταυτοποίηση αυθεντικότητας και ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τοπικών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα

Μεταξύ των παραδοτέων, η ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος ταυτοποίησης αυθεντικότητας τοπικών προϊόντων με συνδυασμένη χρήση γενετικής ταυτότητας-DNA, ισοτοπικού αποτυπώματος και μικροβιακού προφίλ

Π/Υ 1,6 εκ υλοποίηση 2017-2020 €

Εταίροι: Περιφέρεια Β.Αιγαίου , Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΕΚΕΤΑ, Γενικό Χημείο του Κράτους Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Συμμετοχή: υλοποίηση συντονισμού του έργου για λογαριασμό της Περιφέρειας Β.Αιγαίου έως 9/2019

Agrisles.jpg

AGRISLES

Ολοκληρώθηκε

Στόχος του έργου η συνεργασία για καινοτόμες πρακτικές στον γεωργικό τομέα. Από τα πιο ενδιαφέροντα παραδοτέα είναι α) Χάρτης τοπικών ποικιλιών Β.Αιγαίου β) μελέτη και καταγραφή των ντόπιων ποικιλιών της Λέσβου β) παράδοση σχετικού γενετικού υλικού στο Γεωπονικό Παν/μιο της Αθήνας

Π/Υ 1,6 εκ ,  χρόνος υλοποίησης 2009-2012

Εταίροι: Περιφέρεια Β.Αιγαίου και Δημόσιοι αναπτυξιακοί φορείς, από Κύπρο, Αζόρες, Σαρδηνία, Σικελία, Μάλτα, Βαλεαρίδες 

Συμμετοχή: υλοποίηση συντονισμού του έργου για λογαριασμό της Περιφέρειας Β.Αιγαίου

Ermis.jpg

ERMIS

Ολοκληρώθηκε

Ανταλλαγή καλών πρακτικών για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πολύ ενδιαφέρον παραδοτέο η πιλοτική εφαρμογή του Aegeanbiz μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας του τύπου “facebook των επιχειρήσεων”

Εταίροι: Περιφέρεια Β.Αιγαίου και Δημόσιοι αναπτυξιακοί φορείς, από Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία,  Ουγγαρία, Ισπανία, Δανία, Ρουμανία

Π/Υ 2,1εκ € , υλοποίηση 2010-2012 

Συμμετοχή: υλοποίηση συντονισμού του έργου για λογαριασμό της Περιφέρειας Β.Αιγαίου 

Ichnos.jpg

ICHNOS-PLUS

Ολοκληρώθηκε

Διευκόλυνση της έναρξης των επιχειρήσεων με μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών  μέσω υιοθέτησης διαδικασιών μίας στάσης (One Stop Shops-OSS).

Εταίροι: Περιφέρεια Β.Αιγαίου και Δημόσιοι αναπτυξιακοί φορείς, από Ιταλία, Ισπανία, Τσεχία, Εσθονία, Πολωνία

Π/Υ 1εκ €, υλοποίηση 2008-2010

Συμμετοχή: υλοποίηση συντονισμού του έργου για λογαριασμό της Περιφέρειας Β.Αιγαίου 

Biobus.jpg

BIOBUS

Ολοκληρώθηκε

Διευκόλυνση της έναρξης των επιχειρήσεων με μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών  μέσω υιοθέτησης διαδικασιών μίας στάσης (One Stop Shops-OSS).

Εταίροι: Περιφέρεια Β.Αιγαίου και Δημόσιοι αναπτυξιακοί φορείς, από Ιταλία, Ισπανία, Τσεχία, Εσθονία, Πολωνία

Π/Υ 1εκ €, υλοποίηση 2008-2010

Συμμετοχή: υλοποίηση συντονισμού του έργου για λογαριασμό της Περιφέρειας Β.Αιγαίου 

© 2020 by https://www.dimitrisprotoulis.com/                     TERMS & CONDITIONS         Proudly created with Wix.com