Νέα Έργα σε Εξέλιξη

 

AIN.jpg

AEGEAN INNOVATION NETWORK

Νέο Έργο

Το Aegean Innovation Network μέσα από τις δράσεις  του γίνεται  ο καταλύτης για την συστηματική, οργανωμένη, συνεργατική ανάπτυξη της καινοτομίας στον επιχειρηματικό, κοινωνικό, τεχνολογικό και πολιτιστικό​ τομέα, αρχικά στη Λέσβο και σταδιακά στα υπόλοιπα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Γεφυρώνουμε μέσα από συνεργασίες το χάσμα με τα μεγάλα αστικά κέντρα σε θέματα τεχνολογίας, εκπαίδευσης, τάσεων  της αγοράς, συνθηκών εργασίας, αλλαγών στο νομικό πλαίσιο.

​Διευκολύνουμε με πρωτοβουλίες μας τη γέννηση καινοτόμων ιδεών, την πολλαπλή δικτύωση, την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ του δημόσιου, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών .

Συμμετοχή: Σχεδιασμός και πρωτοβουλία

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ.jpg

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Νέο Έργο!

Η ψηφιακή παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης περιλαμβάνει στην δωρεάν έκδοσή της Ειδήσεις και εκδηλώσεις, Εκκολαπτήριο καινοτόμων ιδεών, παρακολούθηση της εξέλιξης νέων Έργων, ψηφιακή Βιβλιοθήκη, Κατάλογος καινοτόμων φορέων. Με ανάλογη χρέωση προσφέρονται εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης επιπέδου Pre-Incubator και Pre-Accelerator

Σε δεύτερη φάση θα προσφέρονται και Υπηρεσίες Φιλοξενίας σε κτιριακό συγκρότημα

Συμμετοχή: πρωτοβουλία και υλοποίηση

VN.jpg

VOLUNTEER NETWORK

Νέο Έργο!

Δίκτυο εκπαίδευσης & Μητρώο πιστοποιημένων εθελοντών 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ενεργούς, ενήλικες πολίτες, που επιθυμούν να προσφέρουν (ή προσφέρουν ήδη) εθελοντικά τις υπηρεσίες τους σε μία ή περισσότερες δράσεις για λογαριασμό ενός ή περισσότερων φορέων. Οι δράσεις είναι τοπικού χαρακτήρα και μπορεί να είναι κοινωνικής αλληλεγγύης, διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας, προστασίας του περιβάλλοντος, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές

Συμμετοχή: Σχεδιασμός και πρωτοβουλία

NGP.jpg

NEW GOLDEN PAGES

Νέο Έργο!

Μοναδικός σε ποιότητα πληροφοριών και σε εμφάνιση, online Κατάλογος των επιχειρήσεων της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  (ανά νησί και κλάδο δραστηριότητας, Ελληνικά-Αγγλικά), όπου εκτός της σύντομης περιγραφής της επιχείρησης, ονοματεπώνυμα υπευθύνων, των στοιχείων επικοινωνίας και της διαδικτυακής παρουσίας, αποτυπώνονται ποιοτικά χαρακτηριστικά (πιστοποιήσεις, βραβεύσεις κλπ)

Συμμετοχή: πρωτοβουλία και υλοποίηση

AID-2.jpg

AEGEAN INNOVATION DAYS

Νέο Έργο!

Τριήμερο  επιχειρηματικής & τεχνολογικής καινοτομίας 

Διοργάνωση τριήμερου επιχειρηματικής και τεχνολογικής καινοτομίας στη Λέσβο τέλος Άνοιξης ή  αρχές Φθινοπώρου.  Κύριοι στόχοι,  το κλείσιμο του επιχειρηματικού και τεχνολογικού χάσματος με τα μεγάλα αστικά κέντρα  και η ενδυνάμωση της εξωστρέφειας και της καινοτομίας των τοπικών επιχειρήσεων

Παράλληλες εκδηλώσεις ανάδειξης καινοτόμων κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων

Συμμετοχή: σχεδιασμός

AEGEAN BUSINESS ANGELS

Εκπόνηση

Πρωτοβουλία Προσέλκυσης Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Αγγέλων

Διευκόλυνση δημιουργίας δικτύου άτυπων επενδυτών (Business Angels) με καταγωγή από Λέσβο και υπόλοιπα νησιά του Β. Αιγαίου και που ζουν σε άλλες πόλεις της Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό. Οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, αφού η Πολιτεία έρχεται με σχετικό νομοσχέδιο να προχωρά σε θέσπιση φορολογικών κινήτρων σε Business Angels που θα ενισχύσουν με κεφάλαια καινοτόμες επιχειρήσεις

Συμμετοχή: σχεδιασμός

© 2020 by https://www.dimitrisprotoulis.com/                     TERMS & CONDITIONS         Proudly created with Wix.com