Ψηφιακός

Πολυχώρος Καινοτομίας

Η συνεργασία υλοποιείται ψηφιακά -εκ των πραγμάτων αυτό γίνεται στις μέρες μας σε μεγάλο βαθμό λόγω του κορωνοϊού- μέσω:

 • ασύγχρονης ενημέρωσης & εκπαίδευσης (κείμενα & βίντεο) 

 • της ψηφιακής πλατφόρμας ΖΟΟΜ

 • κλειστών ομάδων στο Fasebook και στο messenger

​​

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες ψηφιακού  χώρου

Υπηρεσίες Υποστήριξης - FREE

 1. Ενημέρωση για εξελίξεις & δραστηριότητες σε θέματα καινοτομίας

 2. Εκδηλώσεις & Δικτύωση

 3. Εκκολαπτήριο Ιδεών (συνοπτικές προτάσεις από την περιοχή μας)

 4. Νέα Έργα (παρακολούθηση της εξέλιξης Νέων Έργων μας)

 5. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη (με απαραίτητο & ηλεγμένο υλικό)

 6. Κατάλογος (τοπικών καινοτόμων φορέων αλλά και πανελλαδικής εμβέλειας)


Υπηρεσίες Υποστήριξης - PREMIUM

 1. Έξτρα εργαλεία προγραμματισμού & οργάνωσης

 2. Συμβουλευτική & Mentorng

 3. Life Coaching

 4. Pitching, υποκριτική, ορθοφωνία

 5. Νομική υποστήριξη

 6. Λογιστική υποστήριξη

 7. Εκδηλώσεις & Δικτύωση

 8. Marketing & Social Media

 9. Αναζήτηση χρηματοδοτήσεων

 10. Συμμετοχή σε Εθνικά & Ευρωπαϊκά προγράμματα

 11. Πωλήσεις

 12. Πράσινη και κυκλική οικονομία

 

 

© 2020 by https://www.dimitrisprotoulis.com/                     TERMS & CONDITIONS         Proudly created with Wix.com