top of page

ΣΧΕΤΙΚΑ ...

...με το Πρόβλημα

Υπάρχουν  6 διαστάσεις:

 • Γεωγραφική: Στις νησιωτικές περιοχές, η απομόνωση από την ηπειρωτική χώρα και τα μεγάλα αστικά κέντρα, την υπόλοιπη ΕΕ (αλλά και μεταξύ των ίδιων των νησιών) δημιουργεί ένα τεράστιο χάσμα  λόγω της καθυστερημένης επαφής με τις  σύγχρονες (τεχνολογικές και όχι μόνο) εξελίξεις.

 • Εθνική: Ιδιαιτέρως στα νησιά του Β.Α Αιγαίου η έντονη και μακρόχρονη ύπαρξη του μεταναστευτικού προβλήματος σε συνδυασμό με την πάγια πολύπλευρη πίεση από τη Τουρκία, δημιουργεί κλίμα ανασφάλειας στους επίδοξους επενδυτές 

 • Οικονομική: Η μικρή αγορά των νησιών, πριν προλάβει να περάσει στη μεταμνημονιακή εποχή, μπήκε στη κρίση της εποχής του κορονοϊού. Η ύπαρξη των πόρων των προγραμμάτων ΕΣΠΑ δεν αξιοποιείται όσο θα μπορούσε και λόγω της δυσκολίας εύρεσης ίδιων πόρων που θα συμπληρώσουν το υπόλοιπο από το 60% της επιδότησης 

 • Δομική: Δεν υπάρχει ικανοποιητική ώσμωση μεταξύ αγοράς -ακαδημαϊκής κοινότητας- κράτους / ΟΤΑ . Είναι πολύ δύσκολο να αναπτυχθεί καινοτομία μέσα στο δύσκαμπτο γραφειοκρατικό πλαίσιο που ορίζει η ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική  Οι όποιες θετικές εξαιρέσεις, μένουν αποσπασματικές και ασυντόνιστες, χωρίς κλιμάκωση, σχέδιο και κεντρικό στόχο

 • Οργανωσιακή: Δεν υπάρχουν μηχανισμοί γέννησης, ανάδειξης, παρακολούθησης και συστηματικής στήριξης της καινοτομίας (θερμοκοιτίδες, επιταχυντές, συνεργατικοί χώροι, εκθέσεις κλπ)

 • Νοοτροπίας: Στις μικρές απομονωμένες κοινωνίες των ακριτικών νησιών κυριαρχεί συνήθως η δυσπιστία απέναντι σε κάτι νεωτεριστικό,  δύσκολα υπάρχει στη διαφορετικότητα, δεν συναντάται ισχυρή κουλτούρα συνεργασιών

 


 

...με τη Λύση

Η ύπαρξη ενός τοπικού πόλου που λειτουργεί ως καταλύτης καινοτόμων εξελίξεων, εμπνέοντας, εμψυχώνοντας και συντονίζοντας τις επιμέρους δράσεις. Τώρα με διαδικτυακή παρουσία και μετά ως  αποκεντρωμένος  πολυχώρος 

καινοτομίας:

 

 1. Γεφυρώνουμε μέσα από συνεργασίες το χάσμα με τα μεγάλα αστικά κέντρα σε θέματα τεχνολογίας, εκπαίδευσης, τάσεων  της αγοράς, συνθηκών εργασίας, αλλαγών στο νομικό πλαίσιο

 2. Εμπνεόμαστε από έξυπνες πρακτικές τόσο από τον περίγυρό μας όσο και από άλλα μέρη της χώρας και της ΕΕ και μπολιάζουμε με τις πιο κατάλληλες για τις δικές μας συνθήκες, το τοπικό δυναμικό

 3. Προχωράμε σε χαρτογράφηση του τοπικού οικοσυστήματος επιχειρηματικής καινοτομίας καθώς και των πρωτότυπων δράσεων εθελοντισμού και εν συνεχεία σε στήσιμο Παρατηρητηρίου Καινοτομίας

 4. Διευκολύνουμε με πρωτοβουλίες μας τη γέννηση καινοτόμων ιδεών, την πολλαπλή δικτύωση, την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ του δημόσιου, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών .

 5. Αναδεικνύουμε τις νέες ιδέες, υποστηρίζουμε την ωρίμανση των πιο αξιόλογων προτάσεων και τη μετεξέλιξή τους σε βιώσιμες startups και σε φορείς εθελοντισμού αντίστοιχα 

 6. Συνεργαζόμαστε με τα τμήματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μεγάλων επιχειρήσεων και με Ιδρύματα, στοχεύοντας στην έλευση συμπληρωματικών πόρων (όχι μόνο έκτακτων επιχορηγήσεων αλλά κυρίως με μεσο-μακροπρόθεσμη προοπτική όπως πχ η δημιουργία ενός αξιόλογου δικτύου από Business Angels νησιωτικής καταγωγής)

 7. Καθιστούμε την προσπάθεια βιώσιμη μέσα από την ανάδειξη ενός Πολυχώρου καινοτομίας, κυκλικής οικονομίας και πολιτισμού 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα

για τη λύση;

bottom of page